STIKSTOF. DE SLUIPENDE EFFECTEN OP NATUUR EN GEZONDHEID, 4e druk – Jan Willem Erisman & Wim de Vries e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

‘TOEGANKELIJK OVERZICHT VAN DE WORSTELINGEN MET STIKSTOF.’
In dit boek zijn voor een breed publiek alle wetenschappelijke aspecten van de stikstofproblematiek beschreven. Het boek is relevanter dan ooit. Er zijn inmiddels vier jaar verstreken sinds de Raad van State de uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de

Omschrijving

‘TOEGANKELIJK OVERZICHT VAN DE WORSTELINGEN MET STIKSTOF.’ – Bionieuws.

Er zijn inmiddels vier jaar verstreken sinds de Raad van State de uitspraak deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de stikstofdepositie te realiseren en daarmee de natuur in Nederland te beschermen; daarmee zat van het ene op het andere moment Nederland op slot.

Nog steeds is er geen duidelijkheid. Het is niet bekend wie waaraan moet voldoen, of de natuur wel voldoende beschermd wordt en hoe vergunningen voor woningbouw en duurzame energieprojecten kunnen worden verleend. Het ontbreken van deze duidelijkheid leidt tot veel frustratie en biedt ruimte om nut en noodzaak steeds weer ter discussie te stellen.

Het is daarom van belang dat er een overzicht is van de historie van het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken die spelen en de mogelijke aanpak. In Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid zijn voor een breed publiek alle wetenschappelijke aspecten van de stikstofproblematiek beschreven. Het boek is geïllustreerd met vele infographics in kleur.
Het boek is relevanter dan ooit.

Stikstof is het tweede deel in een nieuwe serie vol actuele kennis op het gebied van de biologische- en gezondheidswetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers, i.s.m. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM).

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (1961) is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) aan de Universiteit Leiden. Hij was tot 2020 hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU Amsterdam en betrokken bij internationaal onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van de stikstofproblematiek.

Prof. dr. ir. Wim de Vries (1959) is persoonlijk hoogleraar Integrale stikstof-effectanalyse bij de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op effecten van stikstofgebruik in de landbouw op lucht-, bodem- en waterkwaliteit op nationale tot mondiale schaal.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populairwetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij. De stichting vierde in 2019 haar vijftigjarig bestaan.

Jan Willem Erisman en Wim de Vries
Jan Willem Erisman en Wim de Vries

Informatie

Titel Stikstof
Ondertitel De sluipende effecten op natuur en gezondheid
Auteur Jan Willem Erisman & Wim de Vries
Druk 1e
Prijs € 15,00
Formaat 13,5 × 21 cm
Uitvoering paperback
Omvang 128
Illustraties infographics en foto's, vierkleuren
Omslagontwerp Nico Richter
Verschijnt/verschenen november 2021
NUR 910
ISBN 978 90 8803 114 4
Genre Populaire wetenschap
    << terug