Jan Willem Erisman en Wim de Vries

Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (1961) is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) aan de Universiteit Leiden. Hij was tot 2020 hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU Amsterdam en betrokken bij internationaal onderzoek en beleidsadvisering op het gebied van de stikstofproblematiek.

Prof. dr. ir. Wim de Vries (1959) is persoonlijk hoogleraar Integrale stikstof-effectanalyse bij de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op effecten van stikstofgebruik in de landbouw op lucht-, bodem- en waterkwaliteit op nationale tot mondiale schaal.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populairwetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij. De stichting vierde in 2019 haar vijftigjarig bestaan.

STIKSTOF. DE SLUIPENDE EFFECTEN OP NATUUR EN GEZONDHEID, 4e druk  – Jan Willem Erisman & Wim de Vries e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
STIKSTOF. DE SLUIPENDE EFFECTEN OP NATUUR EN GEZONDHEID, 4e druk – Jan Willem Erisman & Wim de Vries e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

'TOEGANKELIJK OVERZICHT VAN DE WORSTELINGEN MET STIKSTOF.' In dit boek zijn voor een breed publiek alle wetenschappelijke aspecten van de stikstofproblematiek beschreven. Het boek is relevanter dan ooit. Er zijn inmiddels vier jaar verstreken ...Bestel Over de auteur