HET WARE GEZICHT OP DELFT | THE TRUE VIEW OF DELFT – Ton van Os

INTRIGERENDE ÉN OVERTUIGENDE ANALYSE. Beeldend kunstenaar Ton van Os (1941) had vanaf het eerste moment dat hij oog in oog stond met Gezicht op Delft, het beroemde 17e-eeuwse stadsgezicht van Johannes Vermeer, de overtuiging dat er iets niet klopte. Dat is nu ruim vijftig jaar geleden. Van Os heeft met Vermeer als kunstenaar een connectie die dieper gaat dan pure bewondering of waardering. Het is meer een gevoel van verwantschap en herkenning. De balans in het werk van Vermeer, het zorgvuldig gecomponeerde evenwicht,

Van Os heeft met Vermeer als kunstenaar een connectie die dieper gaat dan pure bewondering of waardering. Het is meer een gevoel van verwantschap en herkenning. De balans in het werk van Vermeer, het zorgvuldig gecomponeerde evenwicht, is van een ordening die Van Os in zijn eigen abstracte werk ook tracht te bereiken. Met de blik van een collega-schilder ziet hij bepaalde elementen in Gezicht op Delft die volgens hem niet door Vermeer geschilderd kunnen zijn. In een intrigerend betoog neemt hij de lezer en kijker mee naar zijn verrassende conclusie: de gele kade, op de voorgrond links, moet weg. Zijn ‘reconstructie’ van het stadsgezicht van Vermeer toont Het Ware Gezicht op Delft.

Voor wie zich laat meevoeren met de argumentatie van Ton van Os zal Gezicht op Delft nooit meer hetzelfde zijn.

 

Omschrijving

EEN NIEUW LICHT OP GEZICHT OP DELFT

Beeldend kunstenaar Ton van Os (1941) had vanaf het eerste moment dat hij oog in oog stond met Gezicht op Delft, het beroemde 17e-eeuwse stadsgezicht van Johannes Vermeer, de overtuiging dat er iets niet klopte. Dat is nu ruim vijftig jaar geleden.

Van Os heeft met Vermeer als kunstenaar een connectie die dieper gaat dan pure bewondering of waardering. Het is meer een gevoel van verwantschap en herkenning. De balans in het werk van Vermeer, het zorgvuldig gecomponeerde evenwicht, is van een ordening die Van Os in zijn eigen abstracte werk ook tracht te bereiken. Met de blik van een collega-schilder ziet hij bepaalde elementen in Gezicht op Delft die volgens hem niet door Vermeer geschilderd kunnen zijn. In een intrigerend betoog neemt hij de lezer en kijker mee naar zijn verrassende conclusie: de gele kade, op de voorgrond links, moet weg. Zijn ‘reconstructie’ van het stadsgezicht van Vermeer toont Het Ware Gezicht op Delft.

Voor wie zich laat meevoeren met de argumentatie van Ton van Os zal Gezicht op Delft nooit meer hetzelfde zijn.

 

 

From the first moment the Dutch visual artist Ton van Os (1941) came eye to eye with View of Delft, the famous seventeenth-century cityscape painted by Johannes Vermeer, he was under the strong impression that something was amiss. This is well over fifty years ago.

Van Os senses a connection with Vermeer, as an artist, that goes deeper than pure admiration or appreciation. Rather, it is a feeling of kinship, recognition. The balance in Vermeer’s work, the carefully composed equilibrium exudes a clarity that Van Os, too, strives to achieve in his own abstract work. While observing View of Delft, as a fellow painter, he detects certain elements that cannot have been painted by Vermeer, according to him. His intriguing discourse takes readers and viewers to an unexpected conclusion: The yellow quay in the foreground to the left needs to go. His ‘reconstruction’ of Vermeer’s cityscape shows us The True View of Delft.

For those who are transported by Ton van Os’s arguments, Johannes Vermeer’s View of Delft will never be the same again.

Ton van Os
Ton van Os

Informatie

Titel Het Ware Gezicht op Delft | The True View of Delft
Tweetalige editie Nederlands en Engels
Tweetalige editie Nederlands en Engels
Ondertitel Een nieuw licht op het stadsgezicht van Vermeer | A new light on the cityscape by Vermeer
Auteur Ton van Os
Druk 1e
Prijs 15,00
Formaat 20 x 20 cm
Uitvoering paperback
Omvang 48
Illustraties circa 35, geheel vierkleuren
Omslagontwerp Nico Richter
Verschijnt/verschenen september 2023
NUR 640
ISBN 9789088031243
Genre Cultuur
    << terug