Drama in de boardroom

Vaak zitten er veel goede mensen in raden van commissarissen, maar komt er bedroevend weinig uit. Er zijn (te) veel voorbeelden van onvoldoende toezicht, onvermogen en onmacht.

Omschrijving

Nieuwe kijk op het veelvuldig falen van de raad van commissarissen

Vaak zitten er veel goede mensen in raden van commissarissen, maar komt er bedroevend weinig uit. Er zijn (te) veel voorbeelden van onvoldoende toezicht, onvermogen en onmacht. In Drama in de boardroom wordt het tekortschieten van de Nederlandse commissaris beschreven. Aan de hand van diverse voorbeelden worden de problemen geschetst en aangegeven waardoor het nogal eens misgaat. Duidelijk is dat alle wet- en regelgeving uiteindelijk zinloos is als er geen rekening wordt gehouden met de menselijke emotie. Dit boek beschrijft hoe een moderne commissaris verschillende rollen moet spelen, als op het toneel. John van der Starre & Richard van Berkel

Bestel nuOver de auteur

 

De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse commissaris. Van het old-boysnetwerk tot de code-Tabaksblat en verder
*
Praktijkverhalen over organisaties waar het misging onder aanvoering van de raad van commissarissen
*
Het is een vak: hoe om te gaan met macht, emotie en drama
*
Journalistieke én oplossingsgerichte benadering: hoe het beter kan én moet
*
Commissarissen moeten professionaliseren; de ontwikkeling van het ‘vak’ commissaris loopt achter op de ontwikkelingen die het bedrijfsleven heeft doorgemaakt
*
Commissarissen moeten hun soft skills beter ontwikkelen
*
De verjonging van de Nederlandse commissaris is nog steeds niet geëffectueerd; de Nederlandse commissaris is met gemiddeld 62,4 jaar de oudste van Europa

 

John van der Starre
John van der Starre

    << terug