Joppe Hovius

Prof. dr. Joppe Hovius (1976) is hoogleraar Inwendige geneeskunde, in het bijzonder vector-overdraagbare infectieziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA). Hij is oprichter en hoofd van het in 2011 geopende Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC), een door het ministerie van VWS erkend expertisecentrum.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populair-wetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij. De stichting vierde in 2019 haar vijftigjarig bestaan.

 

LYMEZIEKTE – Joppe Hovius e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
LYMEZIEKTE – Joppe Hovius e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

'EEN ZEER DEGELIJK UITGEVOERDE UITGAVE.' De laatste decennia is er een opmerkelijke stijging van het aantal tekenbeten en van het aantal mensen bij wie de ziekte van Lyme wordt geconstateerd. Van alle infectieziekten is de ziekte van Lyme een ...Bestel Over de auteur