Cécile van Els

Prof. dr. Cécile van Els is expert op het gebied van immunologie van infectieziekten en vaccins. Zij is hoogleraar vaccinologie bij de afdeling Infectieziekten en Immunologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universteit Utrecht en verbonden aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met haar onderzoek wil zij meer inzicht krijgen in de dynamiek en kwaliteit van beschermende immuunmechanismen.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populairwetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.

VACCINS. PRIKKELENDE STOF – Cécile van Els e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
VACCINS. PRIKKELENDE STOF – Cécile van Els e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN VACCINS VOOR MENS EN DIER ERUIT? Door de coronapandemie is het belang van vaccins duidelijker geworden dan ooit. Dankzij vaccinatie konden we anderhalf jaar na de uitbraak ons gewone leven weer oppakken. De pandemie he ...BestelOver de auteur