Ninette van Hasselt en Arnt Schellekens

Drs. Ninette van Hasselt is hoofd van het Expertisecentrum Alcohol. Kern van haar werk is het bundelen en verspreiden van kennis over middelengebruik, de problemen die daarmee samenhangen en de bewezen effectieve oplossingsmogelijkheden.

Prof. dr. Arnt Schellekens is psychiater en hoogleraar Verslaving en Psychiatrie bij het Radboud Universitair Medisch Centrum. Naast zijn klinische werkzaamheden houdt hij zich bezig met mechanismen die bijdragen aan verslaving en psychiatrische comorbiditeit en hij richt zich daarnaast op onderzoek van nieuwe behandelmethodieken.

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populairwetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.

ALCOHOL. VAN LUST TOT LAST – Ninette van Hasselt, Arnt Schellekens e.a.  – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
ALCOHOL. VAN LUST TOT LAST – Ninette van Hasselt, Arnt Schellekens e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

Al eeuwenlang drinken we alcohol als genotmiddel. Maar alcohol heeft ook schaduwkanten. Denk hierbij aan schade voor de drinker zelf of schade die de drinker aan anderen veroorzaakt, zoals mishandeling of ongelukken. De gevolgen van problemati ...Bestel Over de auteurs