Jan Pekelder

Jan Pekelder (foto: František Géla) beweegt zich al tientallen jaren tussen twee culturen: Nederland en Frankrijk. Als taalwetenschapper en neerlandicus heeft hij zich een leven lang gewijd aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de taalkunde aan diverse Europese universiteiten en in Indonesië. Door zijn biculturele achtergrond is hij gespitst op de verschillende manieren waarop mensen hun leven inrichten, afhankelijk van hun taal en dus hun cultuur. Momenteel is hij hoogleraar taalkunde aan de Sorbonne te Parijs.

HET TAALDIER MENS – Jan Pekelder
HET TAALDIER MENS – Jan Pekelder

Binnen de levende natuur is de mens het enige dier dat taal gebruikt. De meeste diersoorten beschikken over communicatiesystemen, soms zelfs zeer verfijnd, maar het is geen taal. Wanneer, waar en hoe is de taal ontstaan en ...Bestel Over de auteur