Chantal Reusken en Marieta Braks

Dr. Chantal Reusken (1969) is top-expert virologie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Haar activiteiten in onderzoek, diagnostiek, surveillance en beleidsadvisering richten zich onder meer op virusziekten die door muggen worden overgedragen.

Dr. Marieta Braks (1969) is medisch entomoloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze zet zich in voor educatie, surveillance, onderzoek en beleidsadvisering ter bevordering van de preventie en beheersing van vectoren en de ziekten die ze verspreiden in Nederland, Europa en Caribisch Nederland

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verspreidt, online en in print, populairwetenschappelijke informatie over actuele thema’s in de gezondheids- en biowetenschappen, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. Zij wil zo bijdragen aan het in brede kring bevorderen van inzicht in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij. De stichting vierde in 2019 haar vijftigjarig bestaan.

 

 

 

 

DE MUG – Chantal Reusken, Marieta Braks e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
DE MUG – Chantal Reusken, Marieta Braks e.a. – Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

Al eeuwenlang teisteren ziekten zoals malaria en gele koorts de mensheid. Maar pas eind negentiende eeuw werd duidelijk dat muggen een cruciale rol spelen als verspreider van deze ziekten. Het definitieve bewijs hiervoor leverde de Britse arts ...Bestel Over de auteur