NEDERLAND DROOGTELAND – René Didde. Verschijnt maart 2021

Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er opnieuw belangrijke keuzes worden gemaakt. – Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich met succes aan het overvloedige water. Er werden dijken gebouwd, waterkeringen aangelegd en

Omschrijving

Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen

Eeuwenlang ontworstelde Nederland zich met succes aan het overvloedige water. Er werden dijken gebouwd, waterkeringen aangelegd en land op het water veroverd. Nu kampt Nederland met langdurige droogteperioden. De bodem verzilt en verdroogt, ondanks dat er ook perioden van extreme neerslag zijn. Hoe kan dat? En vooral: hoe lossen we het op?
In Nederland Droogteland reist milieujournalist René Didde langs droge beken en dorre landschappen, verdiept zich in vele onderzoeken en spreekt met bezorgde én vooruitziende experts. Wat zijn de oorzaken van verdroging en verzilting? Wat zijn de effecten op de natuur? Wat merkt de douchende burger? Hoe worstelen de landbouw, de scheepvaart en de industrie met de extreem lage waterstanden? Wat te doen met botsende belangen? En: hoe ziet het waterbeheer van de toekomst eruit in het veranderende klimaat? René Didde laat de kansen en mooie initiatieven in de strijd tegen de droogte zien en is optimistisch: Nederland vindt een nieuwe balans tussen nat en droog.

 

Droogte in Nederland: de oorzaken, de gevolgen én de oplossingen
*
Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu waterschaarste dreigt, moeten er opnieuw belangrijke keuzes worden gemaakt
*
Op basis van onderzoeken en gesprekken met relevante water-, natuur-, steden-, en landschapsdeskundigen
*
Wetenschapsjournalist René Didde schrijft al jaren over de toenemende droogte en mag met recht de droogtespecialist van Nederland worden genoemd

 

 

René Didde
René Didde

Informatie

Titel Nederland Droogteland
Ondertitel Van waterschaarste en bodemdaling tot regentuinen en hoogwaterboerderijen
Auteur René Didde
Druk 1e
Prijs € 19,99
Formaat 15 × 23 cm
Uitvoering paperback
Omvang 192 pagina's
Illustraties kleurenfoto's
Omslagontwerp Nico Richter
Verschijnt/verschenen maart 2021
NUR 320,907
ISBN 978 90 8803 120 5
Genre Nederland
    << terug